Tänkte dela med mig mina tankar som dykt upp efter att ha läst att det är på diskussionsnivån om att bygga en moské modell större i Mellerud.

Jag tycker att våra västerländska värderingar är viktigt och bör vara det för oss alla som vill bo här. För mig är dessa värderingar samma som svenska skolans:

1. Allas lika värde,

2. Människolivets okränkbarhet,

3, Individens frihet och integritet,

4, Jämställdhet mellan kvinnor och män samt

5, solidaritet med svaga och utsatta.

Dessa fem meningar är något som jag ställer mig bakom (eller hoppas att jag gör), och hur kommer det sig då att jag får en olustkänsla av ett bygge av en moské…? Vi har ju religionsfrihet i vårat land, då ska man väl inte stoppa någon att utöva detta. Ändå känner jag mig orolig för vad som kan komma att hända, jag säger inte att det blir så, jag säger att detta är sådant jag funderar över.

Många frågor far i mitt huvud…. Är dessa frågor ok eller inte, man känner sig väldigt osäker i dagens samhälle vad man får tänka eller inte. Jag tycker att vi ska ha religionsfrihet, eller... varför har jag då en denna olustkänsla?

Tyvärr så känner jag att en sådan byggnad symboliserar ett kvinnoförtryck i samhället…

Tyvärr tror jag även att radikalisering av unga män främst sker i anslutning till moskéer…

Tyvärr tror jag inte att pengarna till bygget på ca 40 miljoner kommer från gemene man, känns lite naivt att tro man samlar in den summan lätt… utan jag känner mig rädd för att det finns utländska finansiärer med i bygget? Och om det nu är utländska finansiärer,  vilka är dom då, vad står dom för, och hur mycket inflytande begär dom att ha?

Många frågor och tankar…

Det pratas om möten över religionsgränserna, men är det ett ömsesidigt givande och tagande? Jag har sett muslimer predika i kyrkor, men aldrig en präst predika evangeliet i en moské, det kanske sker, jag kan ha helt fel.

Kommer kvinnor att få vara med på helt jämlika villkor i moskén? Nä inte vad jag tror i varje fall. När jag tänker efter så på alla bilder jag sett på bönen i moskéer, så är det alltid män man ser… till skillnad från en gudstjänst i kyrkan, där män och kvinnor sitter tillsammans.

Starka kvinnor har kämpat, och kämpar för lika rätt mellan kvinnor och män, vi har kommit långt här i Sverige, så man ska ju inte börja backa i kampen… Senaste är detta med att Majblommekommitén köpte in burkinis till småflickor, varför i hela fridens namn ska man sexualisera flickors kroppar, tanken är säkert god, man vill göra det lättare för tjejerna/kvinnorna, men i sin godhet tycker jag att man backar i kampen och man gör en björntjänst. Vad blir det nästa gång man backar på, pga. av naivitet kombinerad med ängslighet och rädsla för att kritisera "främmande" kulturer och religioner.

Man hör historier om kvinnor som säger att klimatet hårdnar här i Sverige, att det dom flytt ifrån, har hunnit i kapp. Att dom sett och hoppats att Sverige skulle bli en fristad men att det inte blivit så.

Man känner att yttrandefriheten börjar komma i kläm, för så fort man yppar negativa tankar och funderingar som rör kulturkrockar, så tittas det snett och moralpoliser ljuder högt. Hörde nyligen att skolan haft föräldramöte, och det varit med 4 tolkar, rektorn sa några meningar, sedan var det alla tolkar som hördes, och sedan männen som skulle diskutera vad tolkarna nyss sagt, ni kan ju bara tänka er kaoset. Men att säga något, det vågar man inte, för genast är man rasist, istället för en kanske orolig mamma eller pappa som undrar hur systemet egentligen fungerar…

Nu hamnade jag på ett litet sidospår, men bara litet, för allt detta går hand i hand, och som sagt detta är tankar som far runt i mitt huvud.

Man får bara hoppas att detta eventuella bygge kommer att granskas, först så att det inte ligger utländska finansiärer bakom med anknytningar till t.ex. salafismen, för det är något som inte hör hemma här i Sverige, det hoppas jag i varje fall att alla håller med om. Men sedan att det finns en viss kontroll att jämlike kommer att råda. Även säkerheten runt om, tänker på högerextremister kan säkert ställa till det lika värt islamister. 

Och än en gång så är detta mina egna tankar, rätt eller fel, vad vet jag, det får väl framtiden visa…