Vi i Sverige kallar oss ofta för landet lagom, jag själv använder det ofta. Men i själva verket stämmer inte det alls, enligt vissa mätningar. Utan i själva verket bor vi i ett utav världens mest extrema land om man tittar på värderingar som överlevnad/självförverkligande och traditionella/sekulära. Vi är både det mest sekulära och dom som värderar självförverkligande högst av alla. Vet inte om jag helt håller med, men till en viss del tycker jag att det stämmer.

Om det nu är så, så är det faktiskt inte konstigt att det blivit många motsättningar, för nästan alla invandrare kommer från länder där det är mera traditionella värderingar. Där är oftast attityderna till kvinnor och homosexuellas frihet och rättigheter helt skilda från våra i Sverige.

Lika fel som det är att dra alla personer i en grupp över en kam, lika fel är det att tro att alla som kommer till Sverige blir goda feminister och anammar våra regler så fort de passerat gränsen till Sverige…

Ja men hallå, vi känns så naiva ibland… Vi måste våga debattera värderingar och kvinnosyn kopplade till invandring, utan att vara rädda för att bli stämplade som personer som inte bryr sig om andra människors lidande.

Att vi själva inte har nått hela vägen i fråga om jämställdhet det vet jag… finns fortfarande stora löneskillnader, taskig kvinnosyn och naturligtvis tafsar och våldtar även så kallade svenskfödda män.

Men vi har kommit en lång väg i jämförelse mot många andra länder. Och det gör det ändå viktigare att stå upp för våra värderingar, men tyvärr har det varit tabu att prata pga. av att man inte velat göda främlingsfientliga.

Men denna tystnad och rädsla att debattera har verkligen slagit fel. Vi sviker alla, oss själva och alla dom som har kommit hit för att få leva i ett land där man ska kunna få känna sig trygg, och där man ska kunna få säga sin åsikt, och där som man kan få bestämma över sin egna kropp… finns hur många namn som helst som vittnat om hur det har blivit på många platser i Sverige, som om dom är tillbaka ifrån det de har flytt ifrån. Vem lyssnar på dom...och hur hjälper vi dom genom våran tysnad?

Inga människor ska ha rätt att komma undan kritik eller att slippa stå till svars genom att hänvisa till religionsfriheten. Man ska inte heller kunna gömma sig bakom kulturella traditioner om dessa kränker våra mänskliga rättigheter. Det har tagit oss nästan tvåhundra år under fredstid att nå dit vi är i dag med en lagstiftning som är demokratiskt grundad, vi får inte backa när vi fortfarande behöver gå framåt.

Med detta sagt så vill jag även säga att vi måste värna om asylrätten, och nu skriver jag inte detta för att jag känner att jag på något sätt ska ursäkta mig för texten ovan. 


När man ser foton och hör berättelser från bla Syrien så förstår man att människor gör allt för att ta sig till tryggheten, vi skulle också ha gjort det. Vi måste välkomna dom som flyr, men vi måste även kunna neka, och vi måste våga ställa krav, vi ska också vara tydliga om till vilket land dom flytt till, och att vi är rädda om våra värderingar och våra lagar, och att vi alla är lika värda… och att man inte förtrycker människor eller begränsar deras levnadssätt, vare sig i religioners eller traditioners namn. 


Avslutningsvis så tror jag att vi måste våga och stå upp för våra traditioner och visa att vi är stolta över att vara svenskar... om andra ska respektera oss måste vi respektera oss själva först.


Slut.